Ми відкриємо для Вас Світ знань!
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Самоврядування

Короткий опис системи дитячого самоврядування

         Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

          Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямованні на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

          Школа – це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагають учням організувати власне життя своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме вчителі їх забезпечують.

         Основною метою роботи дитячого самоврядування в гімназії є згуртування учнівської молоді на корисні, добрі справи, виховувати в них кращі риси громадянина України, захищати їх права, інтереси, робити життя учнів насиченим і цікавим.

          Основними функціями є:

організаторська – самостійно керує свою суспільно корисною діяльністю;

виховна – стає носієм моральних переконань;

стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносин.

          Шкільний Комітет Самоврядування є постійно діючим органом учнівського самоврядування в нашому закладі. Формується КС на добровільних засадах під час учнівської Конференції, куди запрошуються представники кожного класу, які є лідерами.

Представники КС гімназії мають наступні обов’язки:

 1. Організовувати та проводити загально-гімназичні свята та заходи;
 2. Організовувати тематичні акції, флешмоби, активні перерви тощо;
 3. Контролювати роботу лідерів класів;
 4. Корегувати та контролювати рейтинг активності класів;
 5. Бути представниками журі загально гімназичних творчих конкурсів.

Представники КС гімназії мають право:

 1. Вносити корективи до плану роботи гімназії;
 2. Обирати форми проведення заходів;
 3. Брати участь у засіданні Педради, Ради гімназії тощо;
 4. Залучати до участі у роботі представників громадських організацій тощо;
 5. Запроваджувати нові традиції в гімназії.

          Така модель учнівського самоврядування сприяє виробленню в учнів певних якостей:

 • відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;
 • принциповість – уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих;
 • самостійність;
 • готовність, залежно від конкретних умов, знаходити правильне рішення, долати труднощі;
 • творче ставлення до дійсності;
 • вміння виявити ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

 

Ми вважаємо, що учнівське самоврядування – це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних взаємин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самодостатності та самоорганізації особистості.

Схема роботи ДСВ в гімназії:

 

 

14 вересня в гімназії відбулася важлива подія: в актовій залі зібралися представники дитячого самоврядування гімназії. Разом вивчали витяг із Закону про освіту, де закріплені права та обов’язки представників самоврядування, визначилися зі структурою цього органу громадської влади  в гімназії.

Перед лідерами класів виступила директорка гімназії, яка спонукала гімназистів до активної роботи на імідж та успіх нашої гімназії та запропонувала взяти участь у грантових проектах міста .

Багато пропозицій, цікавих ідей та нових заходів було висловлено протягом Конференції учнями гімназії. Кожен учасник, від 5 до 11 класу, включився в активну роботу.

Комітет самоврядування сформовано!

     

  

 Конференція!

Витяг із Закону України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII

Стаття 28. Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі освіти можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 

 Учнівське самоврядування –

 це спосіб залучення до учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога.

Завдання учнівського самоврядування:

 

 • Залучення молоді до прийняття рішень.
 • Захист прав та інтересів учнів.
 • Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод.
 • Створення умов для самореалізації учнів.

 

КОМІТЕТ САМОВРЯДУВАННЯ ГІМНАЗІЇ №6

 

 1. 1. Яна Котлярова 10-А
 2. 2. Юля Кошкалда 10-А
 3. 3. Віолета Козирєва 10-А
 4. 4. Дар’я Олійник 10-А
 5. 5. Максим Голованов 10-А
 6. 6. Іванна Шнуренко 9-Б
 7. 7. Софія Жмурська 7-Б
 8. 8. Звонарьова Софія 6-А
 9. 9. Євгенія Стефанова 6-А
 10. 10. Катя Горчакова 8-В
 11. 11. Мілана Діммерт 7-Б
 12. 12. Катя Бондаренко 8-Б
 13. 13. Віка Новікова 7-Б
 14. 14. Саша Сазонова 7-Б
 15. 15. Катя Рябова 7-Б
 16. 16. Каміла Іжак 9-В
 17. 17. Ксенія Павленко 6-А
 18. 18. Анна Руснак 10-А
 19. 19. Єгор Халькевич 10-Б

 

 1.  

 Приєднуйся до управління шкільним життям!

Зроби свій час в гімназії корисним та цікавим!!!