Ми відкриємо для Вас Світ знань!

Запорізька гімназія№6 Запорізької міської ради Запорізької області

Робочий навчальний план на 2018/2019н.р.

для 1 класів 

   Мова викладання – російська

Додаток 2 до Державного Стандарту (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018р №87)

 Програми  №3, № 14, Типова освітня програма  для закладів загальної середньої освіти  під керівництвом О.Я. Савченко (Наказ  МОН України від 21.03.2018 №268 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти")

Назва освітньої галузі

 предмети

Кількість годин на тиждень  у класах

Кількість годин на рік

 

 

1А,Б

 

Інваріантний складник

 

 

 

 

Українська мова та література

5

175

Мовно-літературна

Російська мова та література

4

210

Іншомовна (англійська мова)

2

Математична

Математика

4

140

 Природнича

Громадянська та історична Соціальна і здоров’я-збережувальна

Технологічна

Я досліджую світ:

 

2

105

 

Трудове навчання

1

Інформатична

Інформатика

-

-

Мистецька

Музичне мистецтво

1

70

Образотворче мистецтво

1

Фізкультурна

Фізкультура

3

105

Усього

20+3ф

770

Варіативний складник

 

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

                -

Загальнорічна  кількість навчальних годин

 

805

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

 

20/700 

          20/700 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

 

805

805

В.о. директора гімназії №6                              Т.А. Хімуха

Останні новини